Xóa Xăm Removal

Dung dịch xóa xăm có tác dụng hầu như ngay lập tức sau khi đi lên vết xăm cũ. 

Mài chứa mực xăm sẽ được hình thành trên vùng được điều trị trong vài ngày tiếp theo. 

Trong khi da lành, mực xăm không mong muốn sẽ được rút ra. Mài xăm sẽ bắt đầu bong ra cùng với mực xăm không mong muốn.

Đây là một buổi đào tạo chuyên sâu trong một ngày mà sau đó sẽ được tiếp tục đào tạo online trong vòng 6 tháng. 

Sau khi kết thúc khóa học một ngày, học viên sẽ nhận được chứng chỉ của học viện HUONGPHAN INTERNATIONAL BEAUTY ACADEMY về chương trình đào tạo NanoRemoval .

 

Để nhận được cấp bậc NanoRemoval  Artist, học viên phải thực hiện thành công 10 bài xóa xăm tại các vị trí mày, mí, môi với kết quả tốt. Bài thi sẽ được chấm qua các hình ảnh trước khi thực hiện liệu trình, ngay sau khi thực hiện liêu trình và sau khi lành da

 Những học viên vượt qua thành công các bài kiểm tra sẽ được trao bằng Chứng chỉ NanoRemoval Artist và logo NanoRemoval với mã số thí sinh của mình.