Máy Nano PMU GOLD-RED

6.000.000

Máy Nano PMU là máy chuyên dụng độc quyền, chuyên tạo hạt lông mày và làm được cả này mí môi. Máy ghim hạt rất tốt nên lông mày bong ra bám 100% mực.

Có 2 màu Hồng Pastel và Vàng Gold