Medical Pen

170.000

Bút Medical Pen làm bằng hai đầu nhọn và chính xác được thiết kế để vừa vặn và linh hoạt theo chuyển động. Nó cũng giúp đánh dấu các điểm siêu nhỏ đặc biệt tốt. Chờ 60 giây sau khi đánh dấu khô, sau đó bắt đầu xử lý.