Needle Nano PMU NN1R- 0.18. NN1R – 0.25 – 0.3. NN7F -0.3

390.000

Needle Nano PMU là kim chuyên dụng cho máy xăm Nano PMU. Mực Kim Tattoo Needles Dùng Một Lần Trang Điểm Vĩnh Viễn Cho Máy Lông Mày Xăm Môi 1R, 2R, 3R, 5R, NANO