Phi Higi Mask

245.000

Khẩu Trang Phibrows dùng một lần trong suốt với kẹp mũi có thể điều chỉnh. Làm bằng nhựa.