PMU Microblading Blades

1.050.000

PMU Microblading Blades – Lưỡi dao vô trùng là một phần thiết yếu của mọi bộ dụng cụ chuyên nghiệp. Nhiều loại lưỡi cắt thẳng hoặc góc cạnh của PMU Microblading Blades được bao bọc riêng để đảm bảo vệ sinh và an toàn cho khách hàng của bạn