PMU Skin Color 12

1.200.000

PMU Skin Color 12 là mực phun che khuyết điểm, che phủ 100% lỗi như chân mày cũ thừa, che lỗi khi phun mới, che viền môi đen loang.