PMU True Black 09

1.200.000

PMU True Black 09 là mực phun dành dùng để xăm mí mắt. Dùng để làm các kỹ thuật phun mí mở tròng, đá đuôi, Ombre,…Ngoài ra có thể dùng kết hợp vàng để xử lý lông mày trổ đỏ.